staff-mama-rennes

Pristupnost

Jsme odhodláni vytvářet pro naše hosty inkluzivní prostředí, a to digitálně, i v našich prostorách. Naším cílem je zajistit všem našim hostům (včetně osob se zdravotním postižením) služby bez omezení. Kromě toho vzděláváme naše zaměstnance, abychom zajistili, že mohou pomoci identifikovat, kdy může být nutná jejich pomoc, a pomáhat, kdykoli je to možné.

Závazek společnosti Ennismore k fyzické a digitální přístupnosti

Naše prostory

Neustále pracujeme na zlepšení přístupu k našim objektům a prostorám v nich, abychom zajistili příjemný a ničím nerušený zážitek pro ty, kteří potřebují pomoc s mobilitou nebo ty, kteří jsou zcela nebo částečně hluší či nevidomí. Pro více informací o dostupnosti každého z našich objektů čtěte níže.

Digitální dostupnost

Naším cílem je poskytovat přístupný a příjemný digitální zážitek pro všechny naše hosty, bez ohledu na fyzické nebo kognitivní schopnosti, včetně těch, kteří používají asistenční technologie.

Přístupnost považujeme za trvalé úsilí a provádíme pravidelné kontroly přístupnosti našich webových stránek. Kromě toho společnost Ennismore při navrhování, testování a vývoji obsahu dodržuje Pokyny pro přístupnost obsahu webových stránek (WCAG 2.1 úroveň AA).

Naše webové stránky odkazují na řadu webových stránek třetích stran. Bohužel nejsme schopni určit úroveň přístupnosti těchto stránek nebo obsahu publikovaného třetími stranami.

Pokud máte potíže s přístupem k některým informacím na této webové stránce, pošlete nám e-mail na adresu data@ennismore.com a my vám poskytneme požadované informace nebo rezervaci prostřednictvím dostupné komunikační metody.

Feedback

Web pravidelně monitorujeme, ale pokud máte jakoukoli zpětnou vazbu, návrhy nebo připomínky k našemu úsilí o přístupnost nebo máte pocit, že vaše zkušenost byla jakkoli ztížena, pošlete nám e-mail na adresu legal@ennismore.com.

staff-mama-shelter